Vuokrajohtajuus


Kun teen töitä asiakkaan kanssa, puhun aina meistä. Minusta tuntuu aina, että olen asiakkaalla töissä, joten vuokrajohtajuus on luonteva osa palveluitani. Olen toiminut mm. myynnin vetäjän roolissa tilanteessa, jossa yrityksessä otettiin käyttöön uusia tietojärjestelmiä ja uusien toimintamallien käyttöön ottaminen kaipasi tukea. Toisaalta yrityksen muun johdon aika meni paljolti järjestelmäprojektin toteuttamiseen, joten arjen johtaminen ja myyntituloksen varmistaminen olivat tehtäviäni. Käytännössä vedin myyntiorganisaation kokouksia ja pidin one2one palavereita myyjille.

Vuokrajohtajuus on oivallinen työkalu tilanteisiin, joissa yritys tarvitsee apua jonkin projektin tukemiseen, selvityksen tekemiseen tai muutoksen johtamiseen. Yrityksen menestymisen kannalta keskeiset tekijät on ensin tunnistettava yhdessä ja sitten voimme sopia parhaat tavat varmistaa niissä onnistuminen. Tällaisissa prosesseissa monipuolinen kokemukseni ja kykyni hahmottaa tilanteessa kuin tilanteessa oleellinen, ovat hyödyllisiä ominaisuuksia asiakkailleni.

Vuokrajohtajuuden hyötyjä ovat toimeenpanovoiman lisäksi nopeus ja kustannustehokkuus. Kokonaisen uuden resurssin rekrytoiminen vie aikaa ja resursseja. Vuokrajohtajan saa nopeasti tilanteeseen mukaan ja hänestä syntyy kustannuksia vain sen verran kuin on tarkoituksenmukaista kyseisessä tilanteessa.