Neuvonantaja


Olen toiminut kymmenien yritysten hallituksissa tai neuvonantajana. Oleellisen kiteyttäminen ja keskeisten kysymysten esittäminen yrityksen johdolle on supervoimani.

Yrityksen strategian toteutumisen kannalta on keskeistä vastata kahteen kysymykseen:
1) Mikä on yrityksen avainhenkilöiden kyky johtaa muutosta eli aikaansaada kasvua?
2) Mikä rajoittaa yrityksen kasvua ja miten pullonkaulat poistetaan?

Ulkopuolisena neuvonantajana pystyn muodostamaan näistä strategian toteutumisen kannalta keskeisistä kysymyksistä tutustumalla yrityksen avainhenkilöihin ja liiketoimintaan. Kriittisten tekijöiden tunnistamisen jälkeen autan yrityksen johtoa suunnittelemaan tilanteeseen sopivat toimenpiteet ja tuen niiden toteuttamista myös käytännössä.

Muutosjohtaminen on oma taiteenlajinsa. Muutoksen aikaansaamisen edellyttämää työmäärää aliarvioidaan usein mm. ihmisten osallistamisen ja ylipäätään viestinnältä vaadittavan selkeyden osalta. Olen toiminut avainrooleissa mm. mediatoimialan digitalisoitumisessa, joten minulla on vahva kokemus ja näkemys siitä, mitä muutoksen aikaansaaminen organisaatiossa vaatii ja miten sitä voidaan tukea.

Toimiessani yrityksen hallituksessa, koen, että tehtäväni on erityisesti tukea toimivaa johtoa yrityksen kasvun kannalta kriittisten tekijöiden löytämisessä.